TUD :: FB Physik :: Webinterface F-Praktikum


Versuche: Belegungsübersicht

Sommersemester 24

Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login

Abteilung B
1.5 1.8 3.10 3.22 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36
17.04.2024 - - - * - - - - - -
22.04.2024 * * * - frei frei * frei * -
29.04.2024 * - * - frei frei * frei * -
03.05.2024 - * - - - - - - - -
06.05.2024 * * * * frei frei * frei frei -
07.05.2024 - - - * - - - - - -
13.05.2024 * * * * * frei * * - -
27.05.2024 * * * * * * - frei * -
03.06.2024 * * * * * - * * - -
10.06.2024 * - - * frei - * * - -
17.06.2024 - - - * frei frei * - * frei
24.06.2024 - - - frei - * - - * frei
26.06.2024 - * - - - - - - - -
01.07.2024 - - - - * frei - * frei -
04.07.2024 - * - - - - - - - -
05.07.2024 - - * - - - - - - -
08.07.2024 - - - - - - - - - *
15.07.2024 - - - - * - - - - *
18.07.2024 - - - * - - - - - -

frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten