TUD :: FB Physik :: Webinterface F-Praktikum


Versuche: Belegungsübersicht

Sommersemester 24

Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login

Abteilung C
1.1 1.2 1.3 2.2-A 2.2-B 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8-A 2.8-B 2.10 2.11 2.12 2.13
05.04.2024 - - - * - - - - - - - - - - - -
22.04.2024 * frei - * - - frei - - - frei frei - - - *
29.04.2024 * frei - * - - * - - - frei * - - - frei
02.05.2024 - - - - - * - - - - - - - - - -
06.05.2024 * * - frei - * - - - - * frei - - - frei
13.05.2024 * frei - - frei * * - - - * * * - - -
27.05.2024 * - - * - * - - - - frei * frei - - *
03.06.2024 * frei - * * frei frei - - - - * - - - *
10.06.2024 frei frei - frei - - - - - - * * - - - frei
17.06.2024 frei * - * * * - - - - * frei * - - frei
24.06.2024 * * - * - - - - - - * * - - - *
01.07.2024 frei frei - frei frei - - - - - * * frei - - frei
02.07.2024 - - - - - - - - - - - - * - - -
08.07.2024 * * - * - - - - - - frei frei - - - frei
15.07.2024 frei frei - frei - - - - - - frei frei - - - frei
23.07.2024 - - - - * - - - - - - - - - - -
29.07.2024 * - - - - - - - - - - - - - - -

frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten